Techni-Pro 415CH3630 Artist Brush, Round, , White Taklon, #3, 1/4" Trim, Wood, 7" OAL, 36 Series