Nitto Kohki DLC1213-LUB Grounding Soft Start Speed Control Cont