Pomona 6510-V-12-0 BNC To BNC, True 75 Ohm (Black)